Ferrodo
      Dysza gazowa stożkowa MB 15, MB 24, MB 25, MB 25, MB 36, MB 240, MB 401
Dysza gazowa stożkowa MB 15, MB 24, MB 25, MB 25, MB 36, MB 240, MB 401

Dysza gazowa stożkowa

Katalog części pdf


 
Ferrodo-Poznań - www.ferrodo-poznan.com.pl
60-471 Poznań ul. Zakopiańska 239; tel.(48 61) 823 97 51; fax (48 61) 823 39 31
Dział handlowy: handlowy@ferrodo-poznan.com.pl; Zarząd: biuro@ferrodo-poznan.com.pl; KRS 0000157754;
kapitał zakładowy 50.000 PLN; RHB 11865